Op 4 mei jl. bezochten 12 beleidsambtenaren van het Ministerie van VWS op uitnodiging van de VNV het bedrijf Zandvliet Vleeswaren te Delft. Dit bezoek had als doel om de overheid een goed beeld te geven van de vleeswarenindustrie en van de praktijk binnen een productiebedrijf. Met dank aan de medewerkers van Zandvliet Vleeswaren werd het een zeer geslaagd bezoek. De VWS-delegatie bezocht in 2 groepen de productieruimten en kreeg zo een goed beeld van de toegepaste processen, hygiënemaatregelen, arbeidsomstandigheden en de aandacht van het bedrijf voor productontwikkeling en innovatie. Tijdens het bezoek was er ruim de gelegenheid om vragen te beantwoorden en achtergronden van de verschillende processen toe te lichten. Daarbij werd ook stil gestaan bij de rol van de afnemers en de ‘tucht van de markt’.

Na afloop van het bezoek heeft VNV samen met het bedrijf nog een presentatie verzorgd over een aantal belangrijke actualiteiten in de vleeswarenindustrie. Hierbij werd o.a. aandacht besteed aan: additieven, Listeria, gebruik nitriet en herformulering/zout reductie. De constructieve discussie die daarop volgde werd door beide partijen als prettig ervaren en leidde ook tot enkele nieuwe inzichten en afspraken.