Hoge kwaliteit vleeswaren

Zandvliet Vleeswaren produceert vleeswaren van de hoogste kwaliteit. Hiervoor werken we met verse grondstoffen, wat om een maximale zorgvuldigheid vraagt.

Total Quality Management

Voedselveiligheid staat bij ons centraal. Om deze te garanderen, speelt Total Quality Management een belangrijke rol bij onze dagelijkse werkzaamheden. Hierbij zijn het milieu- en arboplan leidend. Ons procesbeheerssysteem is gebaseerd op principes van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit houdt onder andere het volgende in:

  • Wij inventariseren en beoordelen alle mogelijke gevaren.
  • Wij schatten de risico’s van deze gevaren in.
  • Is er sprake van kritische risico’s? Dan nemen wij beheersmaatregelen.
  • Wij meten en registreren de beheersmaatregelen.

Dankzij de houdbaarheidsdatum en de lettercode op de verpakking is onder andere te traceren wanneer en hoe het product is gemaakt.

Wettelijke eisen en aansprakelijkheid

De wettelijke eisen van de overheden zijn de laatste jaren toegenomen. Daarnaast is ook de aansprakelijkheid van de grootwinkelbedrijven groter geworden. Hierdoor werd het noodzakelijk om een uniforme standaard te ontwikkelen om zowel de kwaliteit als de voedselveiligheid te borgen.

Normen

Hieruit is een standaard naar voren gekomen, die een internationaal geaccepteerde norm is geworden: de International Food Standard (IFS)

De locaties van Zandvliet voldoen op het hoogste niveau aan deze norm. Dit houdt bijvoorbeeld het volgende in:

  • De grondstoffen worden dagelijks streng gecontroleerd.
  • De producten worden wekelijks onderzocht door een extern laboratorium. 
  • Er vinden controles plaats tijdens en na de productie. 

Erkenning en certificaten van Zandvliet Vleeswaren

Zandvliet heeft een EG-erkenning voor het produceren van vleeswaren. Wilt u meer weten over onze IFS-certificaten? Download deze hier:

Download hier het Certificaat Beter Leven Keurmerk: